Tạo thực đơn trực tuyến miễn phí

CÓ 2 LỰA CHỌN TẠO THỰC ĐƠN ONLINE ?

- Cách 1: tạo thực đơn / menu là hình ảnh của thực đơn giấy được upload lên.

- Cách 2: tạo thực đơn / menu có chức năng đặt hàng bằng cách nhập sản phẩm

-- Xem hướng dẫn tại đây