Giang's Farm

Điện thoai : 0964582410 - Email : gianghuynh2410@gmail.com

Địa chỉ : 55 Bùi Công trừng


ĐƠN HÀNG

MÃ : BL33


STT Tên sản phẩm Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền
1 Trà sữa full topping 2 ly 25.000 50.000
Tiền hàng 2 50.000
Phí ship 20.000
Tổng tiền 70.000

Admin, TpHCM, Zalo: 0918737742 - Thử nghiệm đặt hàng trên menu

Chia sẻ mạng xã hội

Email Facebook
LinkedIn Pinterest Twitter

Đơn hàng được tạo từ billmenu.com