App tạo menu/thực đơn online

Bước 1: Nhập thông tin cửa hàng/ quán ăn/ thương hiệu

TIÊU ĐỀ *
(MENU, THỰC ĐƠN, ĐƠN HÀNG ....)

Các bước tạo thực đơn online đơn giản để sử dụng gửi thông tin cho khách hàng, hệ thống sẽ được nâng cấp giúp Quý khách có thể chọn hình nền, chọn kiểu và upload hình ảnh của thực được